Omvendt Fibonacci rulettstrategi

Rulettsystem

Om det finnes en strategi som er den sorte fåren i flokken og som aldri får være med på leken, så er det omvendt Fibonacci. De fleste rulettsystemer har noe som gjør de til attraktive valg, men Fibonacci som omvendt variant anses nesten alltid for å være en flopp ettersom det ikke finns veldig mye som taler for den.

Som du sikkert allerede har forstått ettersom navnet avslører alt, grunner denne strategien i den som kun kalles for Fibonacci. Denne originalen er et negativt prograsjonssystem som benytter seg av den kjente

Fibonaccisekvensen – eller på folkemunne – det gyllne snittet.

Dette er en sekvens av nummer som også omvendt Fibonacci benytter seg av da de to strategiene som regel er veldig like. Det som skiller seg er at istedenfor en negativ progresjon der innsatsen øker med hvert tap, har omvendt Fibonacci en positiv progresjon der satsninger istedet øker med hver gevinst.

Slik ser Fibonaccisekvensen ut

1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 – 144 – 233 – 377 – 610 – 987

Ved første øyekast ser Fibonaccisekvensen bare ut til å være en sekvens av tilfeldige nummer som ikke er av betydning. Hvert tall er derimot summen av de tidligere to, og dette matematiske mønsteret er noe som forekommer overalt i verden – til og med i universet.

For mange har denne naturlige forekomsten gjort originalen av Fibonacci til en slags hellig rulettstrategi. Ironisk nok har ikke den omvendte strategien blitt priset på samme vis til tross for at de samme numrene brukes. Hvorfor vil vi gi deg svaret på videre i artikkelen. I denne forteller vi alt om hvordan du bruker omvendt Fibonacci og hva dets for- og ulemper er.

Hvordan brukes omvendt Fibonacci?

Slik som i originalen, er det best å bruke omvendt Fibonacci på de satsningsalternativene som har en så nære 50 % sjanse som mulig. Det vil si, at de som gir deg dobbel innsats tilbake, såsom farge, oddetall, partall, lavt og høyt nummer.

Strategien går ut på at du følger Fibonacci-sekvensen og begynner med at du satser det tallet som befinner seg lengst til venstre på den. For hver gevinst forflytter du deg deretter et steg til høyre på sekvensen og for hvert tap to steg tilbake. Dette kan se ut som følgende:

Eksempel omvendt fibonaccisekvens
1 kr 1 kr 2 kr 3 kr 5 kr 8 kr 13 kr 21 kr 34 kr 55 kr
Gevinst Gevinst Gevinst Gevinst Tap
Gevinst Gevinst Gevinst Gevinst Gevinst Tap
Gevinst Gevinst Gevinst Gevinst Tap
Tap
Tap
Gevinst Tap

Som du kan se på tabellens andre rad, begynner vi med fire gevinster på rad der innsatsen høynes med ett steg på sekvensen for hver gevinst. Ved vår satsning på 5 kroner, støter vi deretter på et tap og innsatsen senkes derfor med to steg til venstre (ned til 2 kroner). Dette har vi illustrert gjennom å skape en tredje rad der det dukker opp fem nye gevinster på rad som deretter leder til enda et tap.

Selv om den ovenstående Fibonaccisekvensen begynnes med et 1-tall og også en innsats på 1 krone, kan du alltid bestemme selv hvor mye du vil begynne med å satse. Om du forandrer innsatsen, må du derimot også forandre hele sekvensen i samme proposjoner. Vil du for eksempel begynne med å satse 20 kroner, må alle tall multipliseres med 20 og du får da en sekvens som ser slik ut:

20 – 20 – 40 – 60 – 100 – 160 – 260 – 420 – 680 – 1100 – 1780 – 2880 – 4660 – 7540

Når du benytter deg av strategien, er det alltid viktig å vite hvor du er i sekvensen, og om du endrer på den opprinnelige innsatsen er det derfor bra om du skriver ned hvordan tallrekken ser ut.

For å få en bedre forståelse av hvordan omvendt Fibonacci kan se ut rent resultatmessig, kan vi ta et eksempel av 10 stykk spillrunder der vi bruker en sekvens som påbegynnes med 10 kroner.

Eksempel: svart med 1000 kr bankbalanse
Spillerunde Innsats Rødt Svart Bankbalanse
1 10 X 1010
2 10 X 1020
3 20 X 1040
4 30 X 1010
5 10 X 1020
6 20 X 1040
7 30 X 1070
8 50 X 1120
9 80 X 1040
10 30 X 1010

Hva tabellen illustrerer, kan ved første øyekast se veldig bra ut da vår bankrulle stadig er grønn og grønne tall vil vi jo selvsagt se mye av. Går vi derimot inn i dybden av hva som har skjedd, ser vi at resultatene ikke er så bra som vi først hadde trodd. På 10 runder har vi vunnet 7 ganger, men tross dette har vi kun en nettogevinst på 10 kroner.

Å vinne 7 av 10 ganger er en veldig bra prestasjon da vi i snitt vinner kun 5 av dem (gevinstsjansen i Europeisk rulett ligger på 48,6 %). Da kan man jo spørre seg hvor det istedet skulle se ut dersom vi kun vant på 5 runder. Dette har vi illustrert nedenfor.

Eksempel svart med 1000 kr bankbalanse
Spillerunde Innsats Rødt Svart Bankbalanse
1 10 X 1010
2 10 X 1020
3 20 X 1040
4 30 X 1010
5 10 X 1000
6 10 X 990
7 10 X 1000
8 20 X 1020
9 30 X 990
10 10 X 980

Som du kan se, er resultatene overhodet ikke like positive. Til forskjell fra et flertall strategier lider vi her av et tap under et slikt scenario. Faktum er at det hadde vært bedre for oss om vi ikke brukte systemet i det hele tatt og bare satset samme sum under hver spillrunde. Da hadde vi i det minste vært break-even.

Det man må gjøre for at strategien skal fungere nogenlunde, er at vi bestemmer oss for ett tilfelle der vi sikrer vår gevinst og begynner sekvensen på nytt. Vi kan for eksempel bestemme oss for at vi begynner på nytt og sikrer gevinsten etter fire vinnende runder. Da kan det se slik ut:

Eksempel: svart med 1000 kr bankbalanse
Spillerunde Innsats Rødt Svart Bankbalanse
1 10 X 1010
2 10 X 1020
3 20 X 1040
4 30 X 1010
5 10 X 1020
6 20 X 1040
7 30 X 1070
8 50 X 1120
Gevinsten vil bli sikret og vi begynner med en bankbalanse på 1120 kr
9 10 X 1110
10 10 X 1100

Dette er nøyaktig samme gevinster og tap som i vårt første eksempel, men istedetfor å kun ha nådd en nettogevinst på 10 kroner, har vi nå lykkes å få hjem hele 100 kroner.

Fordeler med omvendt Fibonacci

Omvendt Fibonacci er definitivt ingen strategi som utmerker seg med sine enorme fordeler. Faktum er at det til sammenligning med andre system som eksisterer for rulett er vanskelig å finne en anledning til å bruke den overhodet.

Skal vi forsøke å løfte fram noe positivt med strategien, så er det at du raskt kan ta med en større sum hjem. Ettersom innsatsen øker mer jo flere gevinster du får på rad, kan du ved flere gevinster få en kjempegod utbetaling.

Omvendt Fibonacci er også et fleksibelt system da du selv kan justere strategiens risiko kontra belønning. Jo lengre du velger å øke dine innsatser før du sikrer en gevinst, desto større blir risikoen du tar og dermed også gevinstene du kan få.

Ulemper med omvendt Fibonacci

Til forskjell fra vanlig Fibonacci-strategi som kan fungere avhengig av hva du er ute etter fra din spillopplevelse, har omvendt Fibonacci store svakheter som får systemet til å blekne i sammenligning. Først og fremst krever strategien gevinster alltid forekommer på rad, hvilket det selvsagt ikke finnes noen garanti for. Faktum er at det er ganske vanskelig å få til dette.

Om gevinster og tap alltid forekommer om hverandre, vil det aldri skje noen progresjon da innsatsen bare høynes med ett steg ved hver gevinst, mens den senkes med to ved hvert tap. For at vår satsning skal kunne øke, kreves det at tre gevinster inntreffer for hver tapende runde. Da gevinstsjansen på våre innsatsalternativ kun ligger på 48,6 % i Europeisk rulett, har vi definitivt ikke oddsen på vår side.

Til tross for at fleksibiliteten i risiko kontra belønning er en god fordel, er det også en ulempe at den har store begrensninger på nettopp dette. Da innsatsen ikke øker i det hele tatt i begynnelsen av sekvensen, og ikke tar fart før etter et par gevinster, finnes det ingen mulighet for oss å sikre en gevinst tidlig.

Innen fire gevinster på rad, kan innsatsen aldri bli høyere enn dobbelt den første da et tap alltid senker den med to steg. Skal man da sikre en gevinst innen dette, kan man like gjerne spille uten noe system overhodet. Strategien får da ikke mening.

For at det skal finnes noen verdi i å benytte seg av omvendt Fibonacci, behøver vi altså få minst fire gevinster på rad innen en sikring forekommer. Problemet med dette er da at oddsen taler mot oss og for å sette det hele i perspektiv er sjansen for å få fire gevinster på rad kun ca. 5 %.

Er det fordelaktig å benytte seg av omvendt Fibonacci?

Med hånden på hjertet ser vi ingen grunn til å noensinne benytte oss av omvendt Fibonacci. Selvsagt kan du prøve strategien for å få en litt annerledes spillopplevelse. Du har såklart ikke noe å tape på det. Er du derimot interessert i positive progresjonssystem, som dette, kan vi istedet sterkt anbefale å teste ut Tier et Tout-strategien. Denne fungerer på et lignende vis, men har også store forskjeller som i vår mening gjør den til et mye mer interessant valg.