Oscar’s Grind Roulette-strategi

En spennende roulette-strategi som kan føre til virkelig gode spilløkter kalles Oscar’s Grind. Den er basert på en såkalt positiv progresjon, hvor innsatsen er økt etter fortjeneste. Målet er å holde innsatsen nede når flere tap forekommer på rad, og øke det når flere vinn forekommer på rad. På denne måten kan man hele tiden gjenopprette tapene og bygge opp bankrollen over tid. Noen likheter finnes med strategin Paroli, men det er også viktige forskjeller.

Oscars Grind er et relativt nytt system som ikke slo igjennom før 1965, da det ble nevnt i en guide for casinospillere skrevet av Allan Wilson. Opprinnelsen er en profesjonell spiller som heter Oscar, som var ekstremt seriøs med sin gambling. Han registrerte resultatene etter hver enkelt runde. Wilson kom over statistikken og oppdaget et interessant mønster. Ved hjelp av en datasimulering ble dette systemet testet for totalt 280.000 ganger. Utrolig nok resulterte dettei et overskudd, noe som indikerer at Oscars Grind Roulette Strategy virkelig var «the real deal», men legg merke til at simuleringen hadde noen unike forutsetninger. Det var ingen grense for spillbudsjettet eller størrelsen på spillet.

Nedenfor ser vi på hvordan du spiller roulette med Oscars Grind, logikken bak hvordan det fungerer, hvilke fordeler og ulemper den har, og om det er en strategi som er hensiktsmessig å satse på for å prøve å tjene penger på lang sikt.

Hvordan du spiller roulett ifølge Oscar’s Grind-strategien

Dette er et system basert på spill som betaler like penger, 1:1. Det er teoretisk mulig å bruke Oscar’s Grind til andre spill enn roulette, men uansett vil du være så nær 50/50-sannsynligheten som mulig. For roulette handler det om alternativer som å spille på fargene rødt eller svart, om tallene er oddetall eller partall, eller lav(1-18) eller høy (19-36).

Deretter deles alt inn i sekvenser der målet med hver sekvens er å oppnå et overskudd som tilsvarer grunninnsatsen på 1 enhet. Hvordan du velger størrelsen på den enheten er en vitenskap i seg selv og handler om bankroll-håndtering. Ofte er mellom 1 % og 5 % av den totale bankrollen egnet for å spille et system som Oscars Grind. Hvis du har 2.000 kr å spille for, er det lurt å spille med 2-10 kr i grunninnsats. Jo høyere prosentandel av bankrollen din er, jo høyere er risikoen.

Eksempel-sekvens; om du vinner den første spillerunden
Spillerunde Innsats Gevinst Tap Nettoresultat Handling
1 10 X +10 Sekvens avslutad

Forklaring:

Begynn med å satse grunninnsatsen, for enkelhetens skyld kan vi si at det er 10 kr. Hvis du vinner første runde av spillet, har du allerede gått pluss 1 enhet, så sekvensen avsluttes. Det er et ganske vanlig tilfelle, og de fleste sekvenser i dette systemet blir ganske korte. Av og til oppstår situasjoner med svært dårlig start, og i så fall er det nødvendig med mer arbeid for å oppnå ønsket fortjeneste på 1 enhet.

Eksempel: En lengre sekvens som begynner med tap
Spillerunde Innsats Gevinst Tap Nettoresultat Handling
1 10 X -10 Insatsen förblir oförändrad
2 10 X -20 Insatsen förblir oförändrad
3 10 X -30 Insatsen förblir oförändrad
4 10 X -40 Insatsen förblir oförändrad
5 10 X -30 Insatsen förblir oförändrad
6 20 X -10 Insatsen höjs ett steg
7 20 X +10 Sekvensens avslutas

Forklaring:

For å illustrere hvordan strategien fungerer for gjentatte tap, antar vi at du taper de første fire rundene. Nå er du minus 40 kr. Den fjerde runden vinner du. Fordi du vinner 20 kr med 10 kr som innsats, vinner du 10 kroner og står nå med -30 kr totalt. Nå øker du innsatsen til grunnenheten + 1 enhet, det vil si 20 kr. Du vinner også den runden og totalt er du i -10 kr. En gevinst på 20 kr vil bety at du går pluss en enhet, så i stedet for å øke innsatsen, spiller du igjen med 20 kr som innsats. Du vinner og er +10 kr eller 1 enhet. Sekvensen avsluttes og du starter om igjen fra begynnelsen. Hvis du er kjent med Paroli-strategin benytter denne også serier med flere vinn på rad for å kompensere for tap, men dobler innsatsen i stedet for å ta grunnlaget + 1 enhet som i Oscars Grind. I tillegg, som vi så i eksemplet ovenfor, øker du kun innsatsen dersom dette er nødvendig for å tjene en 1-enhets fortjeneste. Er det nok med dagens innsats for å få en fortjeneste på 1 enhet, er det ingen økning. Den beste måten å spille Oscars Grind på, er å holde styr på saldoen din. Hvis du starter en sekvens på 500 kr og spiller med 10 kr som en grunnleggende innsats, er målet å oppnå 510 kr.

Fordeler med Oscar’s Grind

Å bruke Oscar’s Grind-roulette system innebærer mange fordeler sammenlignet med noen aggressive systemer. På grunn av den relativt lave økningen i innsatsen, reduserer du risikoen for raskt å få stor innsats og risikere å tape hele bankrollen. Oscar’s Grind Roulette System har ordet «Grind» i navnet av en grunn, det blir mer som en sakte, metodisk måte å nå en fortjeneste på 1 enhet. Visse sekvenser kan bli ganske lange, men etter som det er et system som er fint å dra nytte av når du er varm på roulettebordet, kommer i utgangspunktet alltid en periode som sikrer at du er tilbake på pluss. Logikken bak Oscar’s Grind er at før eller siden vil det komme 3-4 gevinster på rad, noe som lett kan kompensere for tidligere tap.

Selv om du mister flere spillrunder enn du vinner, kan du tjene penger i en spilløkt der du bruker Oscar’s Grind. Derfor har strategien noen fordeler i forhold til å spille helt tilfeldig. I roulette anses det også som et enkelt system. Å velge en grunnleggende innsats på en smart måte krever ingen kompliserte beregninger.

Bakdeler med Oscar’s Grind

Om strategien alltid skal fungere rent teoretisk, krever det ubegrenset bankroll og ubegrenset størrelse på innsatsene. Ellers kan situasjoner oppstå der innsatsen øker så mye at du ikke lenger har råd til å følge dette systemet. I tillegg har de elektroniske roulettebordene vanligvis en øvre grense for maksimalt tillatt innsats. At Oscars Grind-strategi oppnår et slikt tak er sjeldent, men det kan skje. Som med andre systemer som benytter seg av flere gevinster på rad, er det serier hvor vinn og tap forekommer om hverandre, og vinnerrekker med 3 eller flere gevinster synes å bli utslettet. Da mister du penger enda raskere.

Er det lønnsomt å bruke Oscar’s Grind for roulette?

Hvis du ønsker å øke sannsynligheten for å gå pluss er ikke Oscars Grind et dumt valg. Over tid har det imidlertid den ulempen at, som mange andre roulettestrategier, visse forutsetninger kan føre til at du mister hele bankrollen. For Oscars Grind tar det lengre tid å nå høye innsatser enn for eksempel i den kjente Martingale-strateginDu har hele tiden kontroll og holder alltid risikoen nede ved å aldri øke innsatsen din mer enn nødvendig for å gå pluss 1 enhet. Derfor er håp at lykken kan snu, selv om du lider av en lang rekke uønskede resultater.

Hvordan du kan vinne på roulette med strategien Oscar’s Grind

Jakten på en stabil roulettestrategi med en klart håndterbar risiko har ført oss fram til Oscar’s Grind. Lær deg alt om hvordan dette systemet fungerer.


Flere rulette-strategier